.Promoting Wealth. Enriching People

.Promoting Wealth

.Enriching People

אנו מומחים להשקעות בפורטוגל, בין אם למגורים ובין אם להרחבת העסק שלך

/עלינו

השותף האידיאלי
להצלחת הפרויקט
שלך בפורטוגל.

פתרון ייחודי ומותאם.

Fire Horse היא חברה אשר בסיסה בפורטוגל. היא מתמחה בניהול הון וליווי פיננסי, ומטרתה הסופית היא לספק שירות איכותי המותאם לצרכים של לקוחותיה, כך שהם יוכלו להרוויח מהשקעתם.

/שירותים

פתרונות עבור הפרויקט שלך

ניהול הון

ניהול הנכסים שלך, על מנת לשמור על התועלת והרווחיות הגבוהה ביותר שלהם.

ניהול נכסים

מגוון שירותים המבטיחים כי לאורך זמן הנכס שבניהולנו ייצר הכנסה.

תכנון השקעות נדל"ן

ניהול הנכסים שלך, על מנת לשמור על התועלת והרווחיות הגבוהה ביותר שלהם.

ניהול ירושה ועיזבון

אנו מציעים שירותי ניהול לטובת היורשים, כך נוכל להגדיל את הכנסות כולם.

אשרות למטרת השקעה

קניית נדל"ן לצורך קבלת ויזת זהב היא דרך אחת לעשות זאת, אך יש שמונה דרכים נוספות.

תמיכה בפיתוח עסקים

הקמה או בנאום של הפעילות העסקית שלך.

פרויקטים בנאמנות

אנו נתכנן, נתווה ונמצא יחד איתך את הפרויקט האידיאלי עבורך.

ויזת זהב​

ויזת הזהב בפורטוגל הינה תוכנית לקבלת ויזה למטרת השקעה עבור זרים המגיעים מחוץ לאיחוד האירופי.

#CEOתשובות

המרחב החדש של העיתון Correio da Manhã בקנדה מוקדש להתייעצויות משפטיות ומס, שנערך אך ורק בתמיכת יועצי Fire Horse ו-  Be Wise

חדשות

שיתופי פעולה